סל מוצרים
החופשה שלי
סה״כ -
המשך לתשלום

תקנון - 2022 - FAMILYBREAK

FAMILYBREAK  הינה חברת טיולים במהותה ועל כן היא משמשת כמתווכת בין הנוסע לבין ספקי השירות השונים, כגון: סיטונאי תיירות, מלונות , ספקי אטרקציות  חברות תעופה וכדומה. השירותים המוצעים על ידי אותם הספקים הנם באחריותם הבלעדית ואין FAMILYBREAK  אחראית בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה.

 

1.1 הוראות האמור בדף זה וכן בדף "מידע לנוסע" המתייחס לשירותים השונים יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין FAMILYBREAK. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא דפים אלו במלואם ובעיון.

ביצוע הזמנה

כל הזמנה שנעשית בFAMILYBREAK הינה בגדר בקשה בלבד עד למתן אישור סופי של סיטונאי התיירות\ספק האטרקציה\טיול המבוקש .לפיכך, ביצוע הזמנה באתר אינו מהווה אישור של FAMILYBREAK על ביצוע ההזמנה. אישור סופי של ההזמנה וחיוב כרטיס האשראי יבוצע רק לאחר קבלת אישור סופי מספק המוצר, ומחברות כרטיסי האשראי.

 

מחירי השירותים

מחירי המלונות והשירותים המוצגים באתר משתנים מעת לעת. במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים בפועל במרכז ההזמנות או, המחיר במרכז ההזמנות או מחיר הספק עבור המלונות\אטרקציות הוא המחיר הקובע. היה והשתנו מחירי המוצרים כתוצאה מעליית מחירים, תחול עליית המחירים על כל ההזמנות שכבר בוצעו, למעט אם קיבלו אישור סופי מנציגי חברתנו וחויבו במלואן.

תשלום באתר

כחלק מתהליך ההזמנה באתר, עליכם למלא את פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו הנכם מעוניינים לשלם. לידיעתכם: האתר שלנו מאובטח ופועל בהתאם לתקן PCI העולמי המחמיר ביותר הנדרש מאתרי אינטרנט. לתשומת לבך, החיוב בפועל יבוצע רק לאחר קבלת אישור סופי מספק השירות המוזמן. FAMILYBREAK נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, FAMILYBREAK לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.  

תנאי ביטול  ל-סיני מצריים :
המחיר אינו כולל : אגרות כניסה , ביטוח רפואי \ נסיעות תנאי ביטול : עד 21 ימי עסקים למועד החופשה דמי ביטול הינם 100 ש"ח לאדם בין 21 ימי עסקים ועד 14 ימי עסקים למועד החופשה דמי ביטול הינם 35% מסך העיסקה בין 14 ימי עסקים ועד 7 ימי עסקים למועד החופשה דמי ביטול הינם 50% מסך העיסקה בין 7 ימי עסקים ועד 3 ימי עסקים דמי ביטול הינם 75% מסך העיסקה בין 3 ימי עסקים ועד מועד החופשה דמי ביטול הינם 100% מסך העיסקה

תנאי ביטול : 

דמי ביטול חוק הגנת הצרכן -

14 יום מביצוע ההזמנה ועד 21 יום למועד החופשה דמי הביטול הינם 400 ש"ח לאדם

21 יום ועד 14 יום למועד החופשה דמי הביטול 35%

14 יום ועד 7 ימים למועד החופשה דמי הביטול 50%

7 ימים ועד 3 ימים למועד החופשה דמי הביטול 75%

3 ימים ועד מועד החופשה דמי הביטול 100%

ביטוח

ביטוחים –לתשומת ליבך, עליך לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך, לרבות פוליסת ביטוח אישי ומטען. את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני הנסיעה. מומלץ כאמור לרכוש פוליסת ביטוח בכל חברה שתמצא לנכון. אם לא תעשה כן - תחול האחריות הבלעדית לתוצאות אי העשייה עליך.

 

FAMILYBREAK תהא רשאית לבטל עסקה:

  1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
  2. במקרה של תקלה טכנית או תקלה אחרת.

 

דרכון ואשרות כניסה

באחריות הנוסעים לוודא כי ברשותם דרכון תקף לשישה חודשים לפחות ממועד היציאה מהארץ, וכן אשרות

כניסה למדינות הכלולות במסלול נסיעתם.

קבלת חומר הנסיעה

חומר הנסיעה יישלח לנוסעים במייל או בפקס עם קבלתו מאת ספקי השירות השונים, לעיתים סמוך למועד היציאה מהארץ. באחריות הנוסעים לוודא כי ברשותם כל המסמכים הרלוונטיים לנסיעה (כרטיסי טיסה, שובר מלון, שובר העברות וכו') ולהגיע עמם לשדה התעופה/המלון. על הנוסעים לבדוק את חומר הנסיעה מיד עם קבלתו מחברתנו ולוודא כי תואם הוא את הזמנתו.

בתי מלון

FAMILYBREAK משמשת כמתווכת בין סיטונאי התיירות\מלונות לבין הנוסע. השירותים המוצעים מבוצעים על אחריותם של סיטונאי התיירות\מלונות למיניהם. FAMILYBREAK אינה אחראית על הפעלתו היום-יומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג האוויר, החלפת המצעים בחדרים, חימום מי הרחצה וכו'. חשוב לדעת: דרגות בתי המלון נקבעות על ידי משרד התיירות המקומי בכל ארץ ואינן ניתנות להשוואה עם המלונות בארץ או בין ארצות שונות. אנו מחויבים להציג את בתי המלון לפי דרגתם הקבועה ע"י המוסדות הרשמיים באותה מדינה גם אם אינם זהים ברמתם למלונות באותה דרגה בישראל או בכל מדינה אחרת. שובר המלון מזכה את הלקוח בלבד בשירותים ובמועדים הנקובים בו בלבד, בהתאם לכללים הנהוגים בFAMILYBREAK. השובר אינו ניתן להסבה ו/או המרה. אי ניצול השירותים המפורטים בשובר, כולם או מקצתם, לא יקנה ללקוח כל זכות תביעה או החזר כספי.

ביטולים בחו"ל - ביטול השירותים בחו"ל ע"י הנוסע יעשה בכתב בלבד. על הנוסע לקבל אישור מהספק בחו"ל או מבית המלון על מועד הביטול ודמי הביטול שנגרמו כתוצאה מכך. בכל מקרה יחויב הנוסע בדמי ביטול שידרשו ע"י הספק בחו"ל.

מה חשוב לדעת לגבי בית המלון - שעת כניסה לחדרים כמקובל בעולם כולו הוא מ - 15:00. במקרים בהם המלון אינו מלא לחלוטין, ניתן לעיתים לקבל את החדרים מוקדם יותר אך הדבר תלוי בזמינות החדרים במלון באותו זמן.

לא ניתן להבטיח מראש חדר מוקדם אלא אם משלמים על לילה נוסף. הגעה מאוחרת - יש להודיע לFAMILYBREAK עם ביצוע ההזמנה על שעת ההגעה למלון. בתי המלון אינם מתחייבים לשמור חדרים לאחר השעה 18:00 במידה ולא קיבלו על כך הודעה מוקדמת.

עזיבת חדרים במלון - מתבצעת עד השעה 11:00 בבוקר.

 

עזיבה מאוחרת יותר עלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף ויש לתאמה מראש עם הקבלה. אישור הדבר תלוי בזמינות החדרים ובתפוסת המלון באותו יום. ברוב המלונות מתאפשרת השארת חפצים עד ליציאה לטיסה בחדר מזוודות.

חדר לשלושה/ארבעה - במקרה של הזמנת חדר לשלושה/ארבעה, שימו לב! בתי המלון לרוב, נוהגים להכניס מיטה שלישית/רביעית לחדר זוגי. לעיתים המיטות הנוספות הן מיטות מתקפלות.

חדר זוגי - ברוב בתי המלון, בחדרים הזוגיים ישנן מיטות נפרדות. אין כל אפשרות להבטיח מראש מיטה כפולה, אף אם הוזמנה מראש.

היצע ע"פ הקיים (Run of the House) - הזמנות מתבצעות עבור חדר במלון אך אין באפשרות FAMILYBREAK להבטיח מראש מיקום ספציפי לחדר ע"פ דרישת הלקוח לא בקומה ולא בצד המבוקשים.

רישום יתר - במקרה של רישום יתר בבית המלון, רשאי הסוכן המקומי ו/או בית המלון לשנות ע"פ אחריותו הבלעדית את האכסון, למלון אחר. לFAMILYBREAK אין כל אחריות ו/או שליטה על כך.

מיזוג אויר - אין הפעלת מיזוג האוויר באחריותה של FAMILYBREAK והיא לא תוכל לשאת בכל אחריות באשר להפעלתו של המיזוג בבית המלון. הפעלת המיזוג הינה באחריותו של בית המלון בלבד וכפופה לחוקי המדינה. שירותים נוספים - שירותים נוספים בבית המלון כגון: חנייה, סאונה, חדר כושר וכו' ניתנים בחלקם תמורת תשלום.

בכל בעיה שמתעוררת במהלך השהייה במלון, חובה לפנות למשרד הקבלה של המלון או לספק המקומי שפרטיו מופיעים על השובר, על מנת להגיע לפתרון הולם כבר במהלך החופשה.

כתובת החברה: וייצמן 24 נתניה
טלפון: 0546500838